Orginal Titel: Unbekannt 
Krabbe CD Nr. 2 " Tschingderassa Bum " 

JA DES IS DIE GARDE

1.)  Off de Hepprumer Brick,
mit de Batschkapp im Knick,
    un de englische Lärrähose, 
    sejgt de Honnes zum Schorsch, 
gejh mool riwwer moin Borsch,
    sunscht muss ich dä off de Aachedeckel bloose.
                        
Ref.: Ja des is die Garde, 
die iwwers Hepprumer Plaschdä ziehe,
     Ja des is die Garde, die do gejht, 
die do stejht mit de Batschkapp im Knick.

2.)  Un hämmä mol nix druff, 
daß es longt fär en Suff,
   gäjhn mä nunner zum Hoammel, Kouhle droache,
   hämmä zehje Stunn gschafft, 
hämmä zwonzisch Mark im Sack,
   ja, des is des Hepprumer Sackträgerpack.

Ref.: Ja des is die.........................

3.)  Is des Läwe der sou schwer, 
daß du greifscht zum Gewejä,
   un du konscht des alles garnimmej ertrooche,
   nemm die Kinner Huckepack, 
sauf en Stemmler off die Hack,
   sei gonz oafach en Hepprumer Marktplatzkrabb.

Ref.: Ja des is die.........................             

4.) Off em Marktplatz in de Beiz, 
die hot er'n besondre Reiz, 
   kenne Krabbe hocke bis um viere. 
   Sinn rescht lusdisch un off Zack, 
färdisch is der gonze Lack,  
   Ja, des is der Hepprumer Marktplatzkrabb.

Ref.: Ja des is die........................... 

5.)  Is es endlich donn sou weit, 
daß es longe dut fär heit,
   schitt noch oaner off de negschde Doach neu.
   Nemm vum Stenner oab doi Kapp, 
sing des Lied vum Marktplatzkrabb
   un schwonk hoam mit der Kapp vun dem Marktplatzkrabb.

Ref.: Ja des is die............................
Text VERSE 1 u. 2 unbekannter Autor 
Text VERSE 3/4/5/ gegeben vum 
SALMER VUN DE HUTZELSCHWEIZ 1987 R.Jährling