MEL./TEXT : DIETER GROH   Mel: Sou wie's g'sunge werd
Krabbe CD Nr. 2 " Tschingderassa Bum " 

HEPPRUMER BU

BIN NET AUS BENSEM, NET AUS PARIS, UN HÄB KOA OUREWÄLLER FIES 
ICH HÄB KOA HÄRNER UFF EM KOPP. 
WIE MOANSCHER AUS DEM RIED DES HOT 

Ref. ICH BIN EN HEPPRUMER BU, 
UN DES MACHT MICH ALS SOU STOLZ, 
WEIL MER HEPPRUMER SIN AUS EM GOANZ BESONDRE HOLZ, 
HELAU, HELAU. RUF ICH EICH ZU. 
ICH BIN VUN HEPPRUM HER, UN WER BISCHT DU? 

ICH BIN NET REICH UN BIN NET ARM, 
NA MOANSCHMOAL ZWICKT`S MICH ALS IM DARM. 
ICH BRAUCH KOA SACH, ICH BRAUCH KOA GELD 
ICH BIN DE SCHENSCHDE UF  DE WELT. 

REF. ICH BIN EN.......................... 

RUND UM DE SCHLO?BERG BIN ICH  DEHOAM, 
KENN JEDIE GASS, KENN JEDEN BOAM. 
KENN ALLE MÄDSCHEN, KENN JEDEN WOI.  
ICH FROAG EICH, WU KOANN`S SCHENNER SOI? 

REF. ICH BIN EN ..................2X  
Gegeben 95/96 vum Hausel vun de Marktplatzkrabbe