Orginal Titel: An Angel ( Kelly Family )
Krabbe CD Nr. 3 " Sou muß es seu "

MOANSCHMOAL

Ja ich glaab heit is der Doag
Sou en Doag wu ich als soag
Ja Heit mach ich oaner druff
Un Heit reijg ich mich gar nix uff

Heit is alles goanz egal
oft genunk is es e Qual
Äwer Heit do wärd's noch feu
Ich schütt oafach oaner neu

Moanschmoal, mach ich oaner druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net.
Monschmol, bin ich oafach druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net

Moanschmoal hoschde gar koa Zeit
Moanschmoal bischde net bereit
Un net immer hoschde Luscht
Un offt hoscht du doch nur frust

Als e'mol do gejt der's gut
Als e'mol do hoschde Wut
Als e'mol do bischde frou
Ja un moanschmoal  iwwel drou

Moanschmoal, mach ich oaner druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net.
Moanschmoal, bin ich oafach druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net

Heit will ich geniese will nur Spaß fär mich hou
Un Heit du ich's begiese will geniese Ja oafach nur sou
Ja oafach nur sou   Oafach sou

Moanschmoal, mach ich oaner druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net.
Moanschmoal, bin ich oafach druff
Moanschmoal, un moanschmoal a net
moanschmoal a net

un moanschmoal a net

Gegeben im Mai 1999 vum 
SALMER VUN DE HUTZELSCHWEIZ ( Rudolf Jährling )