Mel. Eigene (Wummy) Frank Rettig
Text: (Wummy) Frank Rettig
Tonart: D
 Walzer/Marsch
Oam 11.11. fengt es kriwwle ou !

Woan bei uns oan jeder Hauswoand,
  die bunde Foahne wehe dunn.
 Merkt sogar des goanze Ausloand,
bei uns do werd's jetzt bunt.
 Die blau, weiss, rout, gähl Farbepracht,
is jetzt oan jedem Eck,
beeilt eich mit dem Feiern doann,
 oam Aschermittwoch - is alles werrer weg.

 I: Oam 11.11. fengt es kriwwle ou,
  oam 11.11. gejts uns gut.
    De Konfettimacher fengt es Schnipple ou,
    un ich brauch e goanzie Dutt.
    Oam 11.11. fengt es kriwwle ou,
   oam 11.11. wärd's doann Zeit.
  Es war schunn immer sou,
   du koanscht net riwwle drou,
   de grejschde Spass gibt's heit.
  Es war schunn immer sou,
   du koanscht net riwwle drou,
    de grejschde Spass gibt's heit. :I 2X

 Woan die Leit do in dem Saal jetzt,
   moal goanz laut mit uns klatsche dehn,
  Un jeder der e Peif hot,
   oam end vun dem Vers e'moal peife deht.
  Kennde die mit de Klappern, klappern,
   un die Huimaschiene mache Krach.
  Die singe kenne, singe mit 
 Bis morje frieh um oacht.

 I: Oam 11.11. fengt es kriwwle ou, 2X

 Mer geniest Heit es Läwe
  Un mache Spaß, sin fröhlich Heit
  ja un koaner wärd drou sterwe
  niemoand hot Heit dofür Zeit.
  Heit sin mer außer Roand un Boand,
 die Fastnoacht - die sin mer.
  D'rum schunkelt, lacht un trink en Woi
 Sou is die Fastnoacht,
genau sou muß se seu.
                   
 I: Oam 11.11. fengt es kriwwle ou, 3X

Gegeben im Aug. 2000 vum Wummy ( Frank Rettig ) 
un vum Salmer vun de Hutzelschweiz
fär die Marktplatzkrabbe