Orginal Titel: Rivers of Babylon 
Krabbe CD Nr. 2 " Tschingderassa Bum "

SOßEKOPP
Gejh mol riwwer du Soßekopp, ja läbscht du noch?    
S'ìs loang schun her, als ich dich letschdes Mol häb g`sää. 

JA WIE GEJHT`S DONN? 
Bischt e kloanes bissel dicker woan, 
de Bierbauch, der kimmt raus. 
Doi Kinn, ja des gibt`s schunn zwaa mol 
un doi Hoärn gejhn aus. 

JA SOU ISSES ! 
Unner doine Ache hoschde Ring, 
die Foalde, die sitze tief. 
Du gejhscht schun e bissel bucklich, 
un doi Noas is schief.

Gejh mol riwwer, du Soßekopp, 
ja läbscht du noch ? 
S'ìs loang schun her, 
als ich dich letschtes mol häb g`säh 

Äwwer sunscht,du fühlscht dich wohl, 
hoascht dich net verännert seit em letschde Mol. 
Also doann, mach na net hoalt, 
bleib de Oald.

Gejh mol riwwer, du Soßekopp, ja läbscht du noch ? 
Sìs loang schun her, 
als ich dich letschdes Moal häb g `sää.

Gegeben zur Fastnacht im Okt, 96 vum Salmer vun de Hutzelschweiz